Výuka probíhá v domácím prostředí v Dobříši (viz.KONTAKT)

Individuální výuka

Individuální výuka je bezpochyby tou nejúčinější formou výuky cizího jazyka. Můžete si sami zvolit rozsah a intenzitu studia. Učitel se snáze může sladit s žákovými potřebami a může efektivněji pracovat na zlepšování slabých stránek a na rozvíjení již zažitých znalostí.

Skupinová výuka

Výuku uskutečňuji pouze v malých skupinách. Výuka ve velkých skupinách Vám sice přinese určitou finanční úsporu, ale její přínos není příliš velký. Je třeba, aby student látku dostatečně konverzačně procvičil. Maximální počet studentů je 5 v jedné skupině.

Průběh výuky

Studium zakládám na rozličných metodách. Důraz kladu na aktivní komunikaci a rozšiřování slovní zásoby. Učebnice vybírám na základě potřeb a preferencí studentů. Výuku obohacuji o práci s dalšími materiály (pracovní listy, písničky, videa, internet,...)